tillstyrker

Böjningar av tillstyrka, Aktiv, Passiv. Infinitiv, tillstyrka, tillstyrkas. Presens, tillstyrker · tillstyrks (tillstyrkes). Preteritum, tillstyrkte · tillstyrktes. Supinum, tillstyrkt · tillstyrkts. Imperativ, tillstyrk, –. Particip. Presens, tillstyrkande, tillstyrkandes. Perfekt, tillstyrkt. Regeringen tillstyrker idag 13 transportprojekt för vidare ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Engelsk översättning av 'tillstyrker' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. tillstyrker

Tillstyrker - Till Salu

Swedish Därför tillstyrker vi åtgärderna i den reviderade handlingsplanen mot terrorism. Swedish Därför skall jag vara kortfattad, och bara till slut tillstyrka den föreslagna överenskommelsen. Jag vill bli informerad om uppdateringen. Det innebar att kommunerna aktivt måste tillstyrka planerna på vindkraftverk för att tillstånd ska kunna ges. Swedish Vi tillstyrker förslaget att kommissionen skall utarbeta en grönbok om högre utbildning i syfte att få i gång den s. Rekommenderat spel Hänga Gubbe Har du lust att spela? Förmodligen är det så att ni fått ert bygglov beviljat av en tjänsteman på delegation dvs.

Tillstyrker Video

Mark- och miljödomstolen tillstyrker hamnsaneringen