lågaffektivt bemötande

I många år har en del av mitt arbetet varit att förändra pedagogiska verksamheter och vårdverksamheter genom att implementera lågaffektivt bemötande. I början trodde jag att det räckte med en föreläsning för personal och sedan skulle allt vara annorlunda. Så är det tyvärr inte. Sedan började jag jobba med en Läs mer. Lågaffektivt bemötande vilar på tre pedagogiska principer: Ansvarsprincipen Genom att fokusera på vad jag kan påverka ökar min möjlighet att förändra situationen samtidigt som frustration och problembeteende minskar. Kontrollprincipen Vår uppgift är att hjälpa den vi möter att behålla eller återfå. Böcker. Jag har skrivit ett antal böcker om lågaffektivt bemötande och hur vi kan använda metoden i olika sammanhang. Böckerna är numera översatt till ett antal språk, och fler är på gång. Elvén, Bo Hejlskov &.

Lågaffektivt bemötande - det lter

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Bo Hejlskov ville göra tvärtom. Beteendeproblem i skolan Bo Hejlskov Elvén. De lågaffektiva teknikerna kan förete vissa likheter med hur utpräglade maktmänniskor och sociopater skaffar sig övertag i möten och konfliktfyllda situationer. Skapa konto För privatperson För företag.

Lågaffektivt bemötande Video

Lågaffektivt bemötande lågaffektivt bemötande